Mix/Mastering

Vi jobbar i Pro Tools som tar emot alla typer av ljudfiler. Digidesign Pro tools HD erbjuder nästa generations inspelningssystem. Helt enkelt ett fantastiskt, gediget och högkvalitativt system för alla sorters inspelningar. Lägg därtill de plugin som erbjuds och produktionen blir ultimat.

Vill du veta mer om vad det finns för utrustning på plats klickar du här för en komplett lista av våra inventarier.